Litt fra Sikkerhetskontrollen 2018

Litt fra Sikkerhetskontrollen 2018

Publisert av Bjørnar Ertsås Olsen den 24.05.18. Oppdatert 18.08.23.

Da er årets sikkerhetskontroll på Harstad Trafikkstasjon avholdt.

Vi retter en stor takk til våre medtraffikanter, medlemmer eller ikke, som stiller med sine ekvipasjer og ønsker å avduke feil og mangler på sine vogner og bobiler.

Det møtte opp 11 ekvipasjer. 2 campingvogner og 9 bobiler!
Det ble avduket til dels grove feil på dekk, bremser, lys og strøm.
Alle fikk råd og hjelp for å få utbedret feiler og mangler.

Vi vil også rette en stor takk til Hans Arvid fra Harstad Trafikkstasjon, Steffen og Jonas fra Dekkmann, Bjørn-Roald fra Harstad Elektro, Tommy fra Harstad Batteriservice, Geir som tok fukttest for Sortland Caravan, 5 fra vårt styre, hvor 2 hadde fått med seg sin partner i tillegg.

De fleste av disse 13 personen har gitt gratis av sin fritid og møtt opp for å gjennomføre "Sikkerheten i fokus" på Harstad Trafikkstasjon.

Er ikke sikkerhetskontroll noe flere kunne tenke seg?
Ønsker ikke Caravanister i Harstad og omegn et slikt tilbud?

 Med vennlig hilsen Styret i NBCC avd. Harstad og omegn.